Εκδήλωση την Κυριακή από την “Ραπ – Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη»