Εκδήλωση Νίκου Νικολόπουλου για τις δημοτικές εκλογές