ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΝΑΗ Ι. ΚΡΗΝΙΔΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα το 1986 στην Πάτρα. Γονείς μου είναι ο Δικηγόρος Πατρών Γιάννης Κρηνίδης και η Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά Χαρά Φαλλιέρου. Τελείωσα την βασική μου εκπαίδευση στην Πάτρα και φοίτησα στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών απ’ όπου αποφοίτησα το 2009 με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Συνέχισα τις σπουδές μου και έλαβα το 2014 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Μαθηματική Φυσική κι Εφαρμοσμένη Ανάλυση» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, επίσης με βαθμό «Λίαν Καλώς». Συγχρόνως, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, ήδη φοιτώ στο Δ’ έτος σπουδών του Τμήματος Διοικήσεως Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχω πραγματοποιήσει μελέτη πάνω στις Διαφορικές Μορφές, Διπλωματική εργασία με θέμα «Κβαντομηχανική, οι σύγχρονες τάσεις της επιστήμης» και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα «Κβαντική Θεωρία Πεδίων – Θεωρίες Βαθμίδας»., συγχρόνως δε έχω συμμετάσχει και συμμετέχω σε διάφορα επιστημονικά σεμινάρια.

Σκοπός μου είναι να συνδυάσω τα νεανικά μου όνειρα με την επιθυμία μου να προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις στην Περιφέρεια που ζω και κατ’ επέκταση στην Πατρίδα μου.

shadow