Δ.ΕΛΛΑΔΑ: Η Α.ΚΙ.Δ.Α κάνει προτάσεις για συνεργασίες…