Δωρεάν οφθαλμολογικοί έλεγχοι σε μαθητές απομακρυσμένων σχολείων της Αχαΐας