ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Ποιοί μετέχουν στο ψηφοδέλτιο Αιτωλοακαρνανίας της παράταξης Θύμιου Σώκου