Δρομολογείται το έργο της οδού Αμπελακιώτισσα-Άνω Χώρα