Διπλή βράβευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στα «BRAVO 2018» σε δράσεις για το Περιβάλλον και την Επιχειρηματικότητα