Διονύσιος Κατριμπούζας: Διάψευση για την ανεξαρτητοποίησή του και στήριξη στον Χρήστο Νικολάου