Διαδοχικές συναντήσεις εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος Νικολάου Μπαλαμπάνη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος