4ου Διαμερίσματος Πατρών (Πρώην Κεντρικό) (ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ)