ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ: Αρνήθηκε προτάσεις για τις δημοτικές εκλογές