ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ: Δεν κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές