Γ. Δημαράς: Ανάγκη για νέους αγώνες ενάντια στις σύγχρονες μορφές καταπίεσης