Γυναικείες παρουσίες στο πλευρό του Ανδρέα Νικολάου