ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965. Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Γαλανού, έχουν τρία παιδιά τον Παναγιώτη, την Ειρήνη και τη Ναταλία.

Πολιτική Δραστηριότητα:
Το 2010 εκλέγεται πρώτος Περιφερειακός Σύμβουλος για την Αχαΐα με τον συνδυασμό του Απόστολου Κατσιφάρα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «Δικαίωμα στην Πρόοδο». Προηγουμένως είχε εκλεγεί για τρεις συνεχόμενες φορές Νομαρχιακός Σύμβουλος Αχαΐας: το 2002, 2006 με Νομάρχη το Δημήτρη Κατσικόπουλο και 1999 με Νομάρχη τον Στάθη Αθανασόπουλο-Σερέτη.
Διοίκηση φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.:
2011-2014: Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας.
2007 – 2010: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Νομαρχιακής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας (Ν.Ε.Π.Α). Η Ν.Ε.Π.Α. είναι μια αμιγής, αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχείρηση με σκοπό μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση πόρων εθνικών και ευρωπαϊκών για τη προώθηση του Πολιτισμού.
2010: Με απόφαση  της Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τοποθετείται Πρόεδρος στο Δ.Σ. (ΦΕΚ ΤΥΕΘ 164/7-5-2010) του Κέντρου Μέριμνας Θηλέων Πατρών, που ανήκει στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας).
2005 – 2006: Αντινομάρχης Αχαΐας με αρμοδιότητα στα θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.
2000 – 2002: Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Δ.Σ της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α), ενός φορέα με σκοπό  την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του Νομού Αχαΐας.

Συμμετοχή σε φορείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.:
2014: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 5/14.1.2014) ορίζεται μέλος στο Δ.Σ. του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2011-2014: Με απόφαση του Περιφερειάρχη συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δ.Σ. της Τριαντείου Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Σχολής Πατρών.
2006 – 2010: Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ορίζεται μέλος εκ νέου του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
2004-2006: Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας και στην συνέχεια με απόφαση Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε (οικ. 127651/4197) ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης περιοχής Χελμού Βουραϊκού και στη συνέχεια εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
1999: Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σύμφωνα με το ΦΕΚ. 58/08-04-1999.
1999: Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην διαδημοτική εταιρεία Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας (Κ.Τ.Α.Δ.Α) Α.Ε. ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια:
2012 – 2014: Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).
2011 – 2014: Μέλος, με δικαίωμα ψήφου, των Επιτροπών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013».
2007 – 2010: Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής  Κρίσης Εικαστικών Έργων.
2006 – 2010: Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής  Πολιτισμού – Παιδείας- Νεολαίας.
2006 – 2010: Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής  Ανάπτυξης.
2000 – 2010: Ορίζεται, με απόφαση Νομάρχη, υπεύθυνος για την παρακολούθηση των προγραμμάτων: INTERREG III Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006 & Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
2009: Μέλος της ελληνο-ιταλικής Τεχνικής & Συμβουλευτικής Γραμματείας για την Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
2009: Μέλος της Τεχνικής Γραμματείας του Ε.Π. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ I.
1999 – 2008: Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α Νομού Αχαΐας.
1999 – 2008: Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ορίζεται τακτικό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α Νομού Αχαΐας.
2007: Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας στη Διοργάνωση του 28ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής (16-23 Σεπτεμβρίου – Στάδιο «Ολυμπιονίκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΦΑΛΟΣ»).
2000 – 2002 – 2006: Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κ.Υ Αιμοδοτών Χαλανδρίτσας εκλέγεται εκπρόσωπός τους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).
2000 – 2004: Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
2001: Επόπτης στις Γενικές απογραφές της Χώρας από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.

Εισηγήσεις – εργασίες:
2014: Εισήγηση στη Διαμεσογειακή Επιτροπή και ομόφωνη αποδοχή του ψηφίσματος «κατά της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο».
2013: Παρουσίαση της μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
2013: Εισηγητής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2012: Εισήγηση στη Διαμεσογειακή Επιτροπή και ομόφωνη αποδοχή της πρότασης για «Δημιουργία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου ως σημαντικό κεφάλαιο για τη Μεσόγειο».
2012: Εισηγητής για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
2012: Εισηγητής για την ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2012: Εισηγητής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012-2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2012: Εισηγητής για το 1ο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων.
2012: Εισηγητής για τα μέτρα προφύλαξης στον αμπελοοινικό κλάδο.
2011-2012: Σχεδιασμός της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2011: Εισηγητής του 3ετούς Αναπτυξιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2011: Εισηγητής του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Καλάθι Προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και του Ηλεκτρονικού Καλαθιού.
2011: Εισηγητής για την «Εξέλιξη των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με κύριο στόχο μια ισχυρή Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
2009: Εισηγητής της πρότασης: Αξιοποίηση του Δυτικού Άξονα. Στα πλαίσια της ΕΝΑΕ –1η συνεδρίαση Νομαρχών Δυτικού Άξονα- ορίζεται Πρόεδρος της Τεχνοκρατικής Επιτροπής που εκπονεί το σχέδιο «ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ». Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην Πάτρα τον Μάρτιο του 2010.
2006: Διοργάνωση 1ης Έκθεσης Αχαϊκού Βιβλίου και Αχαιών Συγγραφέων που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, αλλά και στο Αίγιο, στα Καλάβρυτα και στη Δυτική Αχαΐα. Παράλληλα εκτέθηκαν και έργα Αχαιών εικαστικών.
2005: Εισηγητής στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας της πρότασης βράβευσης των διακριθέντων αθλητών του Νομού Αχαΐας. Διοργάνωση της 1ης (2005) και της 2ης (2006) Βράβευσης που έκτοτε καθιερώθηκε ως ετήσια εκδήλωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
2005: Δημοσίευση του άρθρου “An ontologically-principled service-oriented ecosystem for managing distributed learning environments” που παρουσιάστηκε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο International Workshop on Peer to Peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems (In ACM Hypertext 05), Salzburg, Αυστρία, Σεπτέμβριος 2005.
2001: Εισηγητής στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας για την ίδρυση διακρατικού Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ) ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την περιοχή μας απ’ ευθείας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί η ίδρυση του ομίλου SEALINK (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Ενδιαφέροντος Θαλάσσιας Συνεργασίας)  μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και της Περιφέρειας του Brindisi. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μέχρι και σήμερα.
2000: Εισηγητής σε ημερίδα του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) στη Πάτρα με θέμα (Ευκαιρίες επένδυσης στη Δυτική Ελλάδα).
1999: Εισηγητής σε διακρατικό συνέδριο στην Πάτρα για στελέχη των Ο.Τ.Α για σχέδια αδελφοποίησης Ο.Τ.Α..

Συνέδρια – ημερίδες:
2014: Πάτρα, Διοργάνωση της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής & Συνεδρίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική: Επενδύσεις Γαλάζιας Ανάπτυξης στις Μεσογειακές Περιφέρειες».
2014: Συνδιοργάνωση με τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ημερίδας με τίτλο: «Η Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
2013: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, συνδιοργάνωση με την ΠΕΝΑ Ημερίδας με τίτλο: «Αγροτική Οικονομία και Επιχειρείν».
2013: FORUM Ανάπτυξης – Διοργάνωση θεματικής: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα».
2013: Πάτρα, Διεθνές Συνέδριο “ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ!” – Ομιλητής: «Βιώσιμη κινητικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
2013: Επιμελητήριο Αχαΐας – Ομιλητής: «Τα Logistics στην Περιφέρεια: Το Όραμα και η Πράξη».
2013: Διοργάνωση Ημερίδας «Παρουσίαση δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον τουρισμό».
2013: ΣΕΒ – Ομιλητής: «Επενδύοντας Στην Εξωστρέφεια».
2013: Συνέδριο εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα», ομιλητής.
2013: Διοργάνωση της ημερίδας «Σύγχρονες μορφές και εργαλεία χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
2013: Συνδιοργάνωση Διημερίδας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδα & την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας – Ομιλητής: «Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας».
2013: Διοργάνωση Ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια και στην Αθήνα για την «Παρουσίαση του Προγράμματος Ενίσχυσης των ΜμΕ».
2012: Διοργάνωση Ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια για την εφαρμογή του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2012: FORUM Ανάπτυξης – Διοργάνωση θεματικής: «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία : Στρατηγική, Προοπτικές και μέλλον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
2012: Διοργάνωση της Ημερίδας “Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της Νέας Κ.Γ.Π.” – Ομιλητής: «Η Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Πρωτογενή Τομέα».
2012: Διοργάνωση με το Europe Direct Ενημερωτικών Ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια για το νέο Επενδυτικό Νόμο (Ν. 3908/2011).
2012: Συνδιοργάνωση Ημερίδας με τον ΕΟΠΠΕΠ στην Αθήνα «Καινοτόμος Στρατηγική Ευαισθητοποίησης για τη Δια Βίου Μάθηση».
2011: FORUM Ανάπτυξης – Διοργάνωση θεματικής: «Πρωτογενής Τομέας: Όχημα για το μέλλον».
2011: Επιχειρηματικό Διήμερο εφημερίδας EXPRESS – Ομιλητής: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προφίλ της ΠΔΕ».
2011: Συνδιοργάνωση με τον ΟΠΕ Ημερίδας για τις Εξαγωγές – Ομιλητής: «Η εξωστρέφεια των προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας, δρόμος εξόδου από την κρίση».
2011: Ημερίδα «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF): Θεωρία και Πράξη – Ομιλητής: «Η ανάπτυξη του Εθνικού πλαισίου προσόντων και η εφαρμογή του στους κλάδους του Εμπορίου και του Αγροτικού Τομέα».
2011: Forum Τρόφιμα & Ποτά – Ομιλητής « Ο ιδιαίτερος ρόλος του κλάδου τροφίμων και ποτών στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας».
2009: Στο Μπάρι της Ιταλίας στις 17 Μαρτίου υπογράφει για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Νομαρχιών της Ελλάδας και των Επαρχιών της Απουλίας. Το Μνημόνιο αφορά στο Πρόγραμμα της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας 2007-2013.
2009: Συμμετοχή σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για την ασύρματη τεχνολογία.
2009: Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο του ΟΠΕ «Παρουσίαση προτάσεων στα πλαίσια του Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013» στη Ζάκυνθος 1&2 Ιουνίου.
2008: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό συνέδριο στη Λίλ της Γαλλίας από 11 έως 14 Νοεμβρίου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IVC.
2008: Συμμετοχή στο «1ο Διασυνοριακό συνέδριο – Διαβούλευση» για το έργο «Διασυνοριακό Δίκτυο υποστήριξης της συνεργασίας και εξωστρέφειας ΜΜΕ παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και τουρισμού – INTERCOP» στη Ζάκυνθο 10 έως 12 Ιουλίου. Διοργάνωση: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
2003: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό συνέδριο στη Βιέννη Αυστρίας από 11 έως 14 Μαΐου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III.
2000: Συμμετοχή στο 2ο διεθνές συνέδριο με θέμα την Οικολογική προστασία του πλανήτη Γη Βίο-Περιβάλλον, Βίο-Πολιτισμός στην Σόφια Βουλγαρίας από 04 έως 08 Μαΐου για την αειφόρο ανάπτυξη.

Επαγγελματική εμπειρία:
2011: Επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα».
2004: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σεμιναρίου από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με θέμα Επιμόρφωση Διευθυντικών Στελεχών Ο.Τ.Α του Τομέα Δημοσίου Μάνατζμεντ, διάρκειας 35 ωρών.
2002: Συμμετοχή σε σεμινάριο διάρκειας (6) περιόδων με θέμα Αλλαγές στο Φ.Π.Α..
2000. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σεμιναρίου από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με θέμα εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους Ο.Τ.Α διάρκειας 70 ωρών.
1998: Με την εφαρμογή του Ν. 2539/1997 στη χώρα μας, μετατάσσεται Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Μεσσάτιδος Νομού Αχαΐας (ως υπεύθυνος οικονομικού τμήματος του Δήμου).
1995: Συμμετοχή σε σεμινάριο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας διάρκειας 400 ωρών για θέματα Αυτοδιοίκησης.
1995: Σύμβουλος ανάπτυξης στο 6ο Συμβούλιο Περιοχής Νομού Αχαΐας.
1989: Διορίστηκε μετά από διαγωνισμό διοικητικός υπάλληλος στην Κοινότητα Πετρωτού Νομού Αχαΐας (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Συνδικαλιστική εμπειρία:
1996: Εκλέγεται μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εκπρόσωπος του Νομού Αχαΐας (Π.Ο.Ε Ο.Τ.Α), και επίσης ακολουθεί η εκλογή του το 1998 και το 2000.
1992: Εκλέγεται Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Αχαΐας καθώς επίσης ακολουθεί εκλογή του και τα έτη 1994, 1996 και 1998.

Κοινωνική δραστηριότητα:
Μέλος του Δικτύου Ενεργών Πολιτών
Μέλος Δ.Σ. Αθλητικών & Πολιτιστικών Συλλόγων
Εθελοντής Αιμοδότης