Γιάννης Πετράτος : Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν ρόλο στα κοινά