Βίβιαν Σαμούρη: Στοχευμένες πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας