Βίβιαν Σαμούρη: «Σήμερα, το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ψηφοδελτίου, με αποδεδειγμένα ικανούς συμπολίτες»