Α. Νικολάου: Το φαρμακείο είναι μέρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας