Α. Κατσανιώτης: Παρουσιάζει σήμερα το όνομα και το λογότυπο του συνδυασμού του