Αυτό είναι το πλήρες ψηφοδέλτιο του Θύμιου Σώκου και για τους τρείς Νομούς