Αυτοί είναι οι μισθοί Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Ευρωβουλευτών