Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα για το ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς!