ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Μεγάλα αναπτυξιακά έργα προς όφελος των πολιτών όλης της Αιγιάλειας