ΑΠ.ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: Μείζονος σημασίας για τους συνανθρώπους μας η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»