Απ. Κατσιφάρας: Φιλική συνάντηση με τους δημοσιογράφους