Απ. Κατσιφάρας: Στόχος μας μια Περιφέρεια που θα σκέφτεται για τον πολίτη και θα δημιουργεί με τον πολίτη!