Απόστολος Κατσιφάρας: «Ισχυρή η φωνή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο»

dt_-_2019.05.07_-_pic06

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δυνατή φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
που την ακούν και τη σέβονται» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρα
της Ευρώπης» στις 9 Μαΐου και τις επερχόμενες Ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου 2019,
και συμπληρώνει:

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον νεοσύστατο θεσμό της αιρετής
Περιφέρειας, στρέψαμε το βλέμμα μας στην Ευρώπη, που είναι το κοινό μας σπίτι, και
τη Μεσόγειο, που είναι η κοινή μας θάλασσα. Έτσι, σήμερα, μέσα από την ενεργό
συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά όργανα και δρώμενα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
έχει αποκτήσει ισχυρό λόγο και βήμα. Αξιοποιεί τα οφέλη του κοινού ευρωπαϊκού
εγχειρήματος προς όφελος των πολιτών της».


Πιστεύοντας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα η Περιφερειακή Αρχή από το 2011
έως και σήμερα έχει σταθερά στον προσανατολισμό της τη συμμετοχή σε όλες τις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατακτώντας ευρωπαϊκές διακρίσεις για την πολιτική της.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βραβεύτηκε ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2017, ενώ το 2018 της απονεμήθηκε ο τίτλος του Ευρωπαϊκού
Προορισμού Αριστείας στον Πολιτιστικό Τουρισμό.

Σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ενεργή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά
όργανα και δρώμενα. Συγκεκριμένα είναι τακτικό μέλος:
 Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), την πολιτική
συνέλευση των αιρετών Περιφερειών και Δήμων της ΕΕ και από τα 28 κράτη
μέλη.
 Στη CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών & Παράκτιων Περιφερειών της
Ευρώπης), που εκπροσωπεί περίπου 160 Περιφέρειες από κράτη-μέλη της
ΕΕ και τρίτες χώρες, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 200 εκ. πολίτες.
 Στην ARLEM (Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση),
που είναι η Συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από τις
43 χώρες που συμμετέχουν στην Ένωση της Μεσογείου, και η οποία
προωθεί τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων
της.


Η ενεργός δραστηριοποίηση στα σημαντικά αυτά όργανα την έχει φέρει συχνά να
κατέχει στρατηγικές θέσεις ευθύνης όπως:
 Στην Αντιπροεδρία (2012-2014 και 2014-2016) και την Προεδρεία (2016-2018
και 2018-2020) της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR. Μάλιστα, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, εξέλεγη
ομόφωνα Πρόεδρος και τις δύο φορές.
 Στην Αντιπροεδρία (2013-2015) και την Προεδρεία (2015-2017) της
Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδιατική-Ιόνιο» της ΕτΠ, όπου ο
Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας είχε καίρια συμβολή για τη
διαμόρφωση και δημιουργία της Στρατηγικής της ΕΕ για την
Μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR).
 Στην Αντιπροεδρία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
(PES Group) στην ΕτΠ, από το 2011 έως σήμερα. Μάλιστα ο Απόστολος
Κατσιφάρας ήταν ο Εισηγητής της Ομάδας στη συζήτηση για το
Μεταναστευτικό με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Μετανάστευση, τις
Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ενώ ήταν ο

μοναδικός αιρετός μέλος της 10-μελούς αντιπροσωπείας που εκπροσώπησε
με δικαίωμα ψήφου την Ομάδα PES στο Κογκρέσο του Κόμματος
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (Party of European Soscialists – PES), που
διεξήχθη 7-8 Δεκεμβρίου 2018 στη Λισαβόνα.
«Μέσα από τη συμμετοχή μας στα σημαντικά όργανα και δίκτυα της ΕΕ,
κερδίζουμε συμμάχους, εμπειρίες, πληροφόρηση, γνώση. Μια συμμετοχή που
βασίζεται σε σχέδιο και πολλή δουλειά» τονίζει ο Περιφερειάρχης, Απόστολος
Κατσιφάρας, και συμπληρώνει: «Μαζί με τις υπόλοιπες Περιφέρειες και Πόλεις
παλεύουμε συνεχώς για να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος μας στην ΕΕ για τη βιώσιμη
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας και τη διασφάλιση της συμμετοχής, της
εκπροσώπησης, της προστασίας και της ευημερίας όλων των πολιτών μας».

Share the Post