Απόστολος Ανδρέας: το μεγάλο προνόμιο, το ασύγκριτο πλεονέκτημα της Πάτρας