ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Απόστολος Κατσιφάρας γεννήθηκε το 1959 στο Καλέντζι Αχαΐας. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Ερυμάνθειας Αχαΐας και πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών. Είναι υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (E.O.T.) από το 1982.

Εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος στην Αχαΐα στις πρώτες εκλογές για το Δεύτερο Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1994, ενώ επανεκλέχθηκε το 1998 και το 2002. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας διετέλεσε Αντινομάρχης Οικονομικής Ανάπτυξης (1997-2000) και Αναπληρωτής Νομάρχης (2003-2004).

Στις Εθνικές εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009, ο κ. Κατσιφάρας εκλέχθηκε Βουλευτής Αχαΐας με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ορκίστηκε Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιος για τα θέματα σωφρονιστικής πολιτικής και ισότητας των δύο φύλων στη νέα κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά την εκλογική νίκη της 4ης Οκτωβρίου 2009, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 προκειμένου να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Αφού κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, από την 1η είναι ο πρώτος εκλεγμένος Περιφερειάρχης της νεοσύστατης αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για θητεία 3,5 ετών.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Από το 2011, ως Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Κατσιφάρας είναι:

• A’ Αντιπρόεδρος στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

• Πλήρες μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), τη συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της Ε.Ε.

• Μέλος της Επιτροπής της ΕτΠ για τον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός και έρευνα (EDUC)»

• Μέλος της Επιτροπής της ΕτΠ για τον τομέα πολιτικής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια (ENVE)» [Ιανουάριος 2011 – Νοέμβριος 2013]

• Μέλος της Επιτροπής της ΕτΠ για τον τομέα πολιτικής «Εδαφική Συνοχή (COTER)» [Δεκέμβριος 2013 – Σήμερα]

• Αντιπρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας της ΕτΠ για τη «Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου»

• Αντιπρόεδρος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Σοσιαλιστικής Ομάδας (PES Group) της ΕτΠ.

• Μέλος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CPMR).

• Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Ερμού 53, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610 224180-1
Fax: 2610 243790