Απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Πατρέων σχετικά με την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου

dimarxeio_Patras_aftodioikisi-1-620×420

Από την Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του Δήμου:

Μακριά από τις προεκλογικές αντιπαραθέσεις και πολιτικές ανάγκες των συνδυασμών θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους τους υποψηφίους, η προάσπιση της υπηρεσίας και των στελεχών της που αποτελούν διαχρονικά το μηχανισμό λειτουργίας του Δήμου και της κάθε δημοτικής αρχής.

Ως  υπάλληλοι της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη αντίθεση και πικρία μας  σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών  για τα «ευρήματα» της έκθεσης αποτελεσμάτων τακτικού  ελέγχου που έγινε από το υπουργείο Οικονομικών   στον Δήμο Πατρέων.

Θεωρούμε ότι οι δηλώσεις αυτές θίγουν το προσωπικό της Δ/νσης  μας αφού δημιουργούν την εσφαλμένη εντύπωση  κακοδιαχείρισης  και μη ορθής λειτουργίας της Δ/νσης,  την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, επιτελεί το έργο της  με ευσυνειδησία, αφοσίωση στο καθήκον και σεβασμό της νομιμότητας  και της διαφάνειας, μέσα  σε δύσκολες συνθήκες συνεχώς διογκούμενων αναγκών  (ασφυκτικές προθεσμίες ,πολυνομία χωρίς κωδικοποίηση, συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και το κυριότερο υποστελέχωση υπηρεσιών) με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ταυτόχρονα και την αποτελεσματική και ορθή λειτουργία του Δήμου μας, επιλέγοντας πρακτικές που δημιουργούν αξία στο κοινωνικό σύνολο.

Όσον αφορά τα «ευρήματα» παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α. Έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι το 2016 υπήρξε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με το ν.4412/2016 για τις συμβάσεις εν μέσω της διαχειριστικής χρήσης, με αποτέλεσμα οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει με το προηγούμενο καθεστώς και βρίσκονταν σε εξέλιξη να χρειάζονται ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στις νέες διαδικασίες.

Το επιχείρημα ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούσαν να ενημερωθούν ώστε να υποβάλλουν τις προσφορές τους είναι αίολο μιας και όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών είναι είτε αναρτημένες στο portal του Δήμου ή δημοσιευμένες στον τύπο.

Επιπλέον όλες οι αναθέσεις που έχουν γίνει από 02.05.2013 έως και σήμερα είναι αναρτημένες στο ΚΗΜΔΗΣ όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία.

 

Β. Το 1.000.000 € δεν πήγε πουθενά.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία παραστατικά από το 2009 έως το 2014. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα δεν αφορούν καν το Δήμο Πατρέων. Ήρθαν ως ανεξόφλητα από τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν το 2011 με το Δήμο Πατρέων (Καλλικράτης) και κατόπιν ελέγχου κατά βάση  από την Οικονομική Υπηρεσία αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις  από το Ελεγκτικό Συνέδριο απορρίφθηκαν ως μη νόμιμες και κανονικές.

Τα στοιχεία (κατάσταση με ημερομηνίες, ονοματεπώνυμα, αιτιολογία κ.λ.π) βρίσκονται στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου  για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ενημερωθεί)

Γ.Η αύξηση των ληξιπροθέσμων το έτος 2016 οφείλεται σε:

  • δικαστικές αποφάσεις για αγωγές που είχαν ασκηθεί πολύ πριν το 2015 και δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν πριν καταστούν τελεσίδικες
  • Οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.ΑΠ. που αφορούσαν λογαριασμούς ύδρευσης για χρονικά διαστήματα πριν το 2015

 

Τέλος σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου (σελ.6) την οποία επικαλούνται τα δημοσιεύματα:

«Α.2 Στόχος του ελέγχου

Ο στόχος του ελέγχου είναι η διαπίστωση:

α) της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού του ελεγχόμενου Δήμου Πατρέων για

την οικονομική χρήση 2016

β) της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου Πατρέων.

 

Α3:Ουσιαστικά ευρήματα:  κενό ( – )

 

Συνεπώς από την ίδια την έκθεση προκύπτει η χρηστή διαχείριση της οικονομικής χρήσης.

                                         

 Για τη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Πατρέων

Ο Δ/ΝΤΗΣ                       

                                                              Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος

                                                                                           ΠΑΤΡΑ 17-05-2019                

 

Share the Post