ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Συνάντηση Χρ. Πατούχα με τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης