Αντώνης Χαροκόπος: Η περιφερειακή ομοσπονδία AμεA συγκέντρωσε φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο