Ανοικτό κάλεσμα Ανδρέα Τζουραμάνη για εθελοντική συνεισφορά.