Ανδρομάχη Αγγελοπούλου: Κατεβαίνει υποψήφια στο πλευρό του Γιάννη Δημαρά