ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Βρέθηκε στα φραουλοχώραφα και κοντά στους αγρότες της Ηλείας