Ανδρέας Νικολάου: Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Κώστα Χριστόπουλο