Ανδρέας Κατσανιώτης: Παρουσίασε το λογότυπο του συνδυασμού του