Ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας ο Κ. Σπηλιόπουλος