Ανάπλαση- Αξιοποίηση και Νέα Πνοή στις παλιές Αποθήκες του ΑΣΟ Κάτω Αχαΐας