Αιχμή Αλεξόπουλου για την κόντρα Δήμου- Κτηματικής: Οι αντιπαραθέσεις δημιουργούν προβλήματα και την πληρώνει ο πολίτης