“ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ ΠΟΛΙΣ-ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ” : Πολιτική συμφωνία του Γρηγόρη με τον Ερινεό-“Κύκλος” ανοιχτών συναντήσεων για θέματα που απασχολούν τους πολίτες