“Αιγιαλέων Πόλις-Νέα Πορεία” το όνομα της παράταξης του Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου