Αιγιάλεια: Προηγούνται για τον δεύτερο γύρο Παναγόπουλος και Θεοδωρακόπουλος