ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) ΠΑΤΡΩΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΠΑΤΡΑΣ

Τ.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ

«Δεν προσπαθώ να σας πείσω ή να αποδείξω ότι είμαι καλύτερη από τους άλλους. Ο καθένας 

έχει την προσωπικότητά του και έχει να προσφέρει.

Όμως ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με την παράταξη τώρα για την Πάτρα , που έχει αρχίσει να 

αποδίδει καρπούς .

Πιστεύω ότι η πόλη μας χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια.

Ψηφίστε με το χέρι στην καρδιά για την Πάτρα της καρδιάς μας!»