ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αθανάσιος Κούστας είναι πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (1972-1976) με ειδικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολογικού Επαγγέλματος (κατηγορία Α). Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου. Από 1/3/2012 έως σήμερα είναι ειδικός Σύμβουλος στο Επιμελητήριο Αχαίας. Από το 1988 έως 31/9/2012 Οικονομικός Δντής και μέλος Δ.Σ. σε ιδιωτική εξαγωγική επιχείρηση τροφίμων. Από το 1979 έως 1988 απασχολήθηκα σε διάφορες θέσεις (εμπορικό, παραγωγή, οικονομικό) σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων (σταφίδων, ξηρών φρούτων κ.α.).

-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκτελεστικός αντιπρόεδρος (2006-Απρίλιο 2013).
Μέλος Δ.Σ. (1992-σήμερα).
Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων (1992 – 2006).
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1988-1992).
Επίσης έχω διατελέσει μέλος του συντονιστικού συμβουλίου των διοικήσεων των ΣΕΒ πανελληνίως.
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
Μέλος Δ.Σ. (1993-1996 και 2001- 2006)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1997-2001).
Συμμετοχή σε επιτροπές στήριξης ΜΜΕ.
Εισηγητής σε θέματα αναπτυξιακού νόμου, επιχειρηματικότητας, εξαγωγών, μεταφορών, ΜΜΕ.
-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Μέλος Δ.Σ (2004-2010) ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Μέλος της γνωμοδ. επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου.(1994 έως σήμερα).
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Μέλος Δ.Σ. (2013-σήμερα), ως εκπρόσωπος του μετόχου.
Μέλος Δ.Σ.(2007 έως 2010), ως εκπρόσωπος του μετόχου..
-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
-ECOCITY.

Εταίρος στον Εθελοντικό Οργανισμό για το αστικό περιβάλλον
Συντονιστής Δυτικής Ελλάδος (2016-2012)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συμμετείχα σε επιτροπές αναπτυξιακού νόμου, φιλικού διακανονισμού, ανταγωνιστικότητας, ΜΜΕ κ.α
(επιμέλεια σχεδίων νόμου κ.λ.π.).
.-Αρθρογραφώ σε οικον. εφημερίδες, περιοδικά και τοπικό τύπο με θέματα αναπτυξιακά, οικονομικά.