ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

1. Πρόεδρος του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας.

2. Στέλεχος της Κοινωνίας των Ενεργών Πολιτών.

3. Γενική Γραμματέας της ΠΟ.ΣΟ.ΨΥ.

4. Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Και Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχιατρικές Διαταραχές 

5. Πρόεδρος “Σύμπραξης για την Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας Αχαΐας” 

6. τ. Αναπληρώτρια Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας ΠΑΣΟΚ

Κιν.: 6947 301756 email: aggelatriant [at] gmail.com

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ