Αίσθηση και ιδιαίτερα θετικά σχόλια προκάλεσε η δημοσιοποίηση των “22” υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο του Αιγίου “Αιγιαλέων πόλις –Νέα πορεία”