Έτσι βλέπουμε εμείς την Ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

N.Tzanakos-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην «Πάτρα: Η δική μας πόλη» πιστεύουμε βαθιά ότι στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης σημαίνει:

 

 • Στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και
 • Προσέλκυση κατάλληλων επενδύσεων

 

Διαθέτουμε μελετημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

 

 

 • Στοχεύουμε σε:

 

 

 • Ισορροπημένη ανάπτυξη σε πολλούς τομείς παράλληλα, όπου ο ένας θα ενισχύει τον άλλο και όλοι μαζί θα εξασφαλίζουν μια ισχυρή παραγωγική δομή
 • Διεκδίκηση αυτού που αναλογεί στην πόλη, στη γενικότερη εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια
 • Απαίτηση αναλογικής συμμετοχής της πόλης σε κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταποίησης, συσκευασίας, εμπορίας προϊόντων πρωτογενούς τομέα
 • Στήριξη, προβολή και ανάδειξη των Τοπικών Προϊόντων και των τοπικών Δημιουργών

 

 

 • Δημιουργούμε:

 

 

 • Όργανο «Επιτροπή πόλης» που σε συνεργασία με Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο κ.λπ. θα λειτουργεί ως άμεσο εργαλείο για επαγγελματίες και επιχειρηματίες
 • Ειδικό Τμήμα εξυπηρέτησης εμπόρων και επιχειρήσεων στα ΚΕΠ
 • Νέο θεσμό υιοθεσίας νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων από υπάρχουσες μεγάλες μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
 • Υποδομή για επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης, συσκευασίας & εμπορίας παραγόμενων αγροτικών, κτηνοτροφικών και ιχθυοκαλλιεργητικών προϊόντων της περιοχής μας

 

 

 • Οργανώνουμε:

 

 

 • Εκθέσεις Τοπικών Προϊόντων σε αστικά κέντρα Ελλάδας και εξωτερικού
 • Μόνιμα Περίπτερα παρουσίασης & εμπορίας τοπικών προϊόντων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Προβολή και ανάδειξη της ποιότητας του τοπικού εμπορίου, των προϊόντων και των υπηρεσιών

 

 

 • Επίσης:

 

 

  • Στηρίζουμε έμπρακτα τον ΒΙΟΠΑ
  • Ενισχύουμε τη σύγχρονη καινοτομική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με Επιστημονικό Πάρκο ^ Τεχνολογικά Ινστιτούτα
  • Διευκολύνουμε νέες Οικονομικές, Παραγωγικές, Επιχειρηματικές δραστηριότητες
  • Αναδιοργανώνουμε, εκσυγχρονίζουμε της Λαϊκές αγορές, με προσπάθεια δημιουργίας στεγασμένων Λαϊκών αγορών

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο … ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

 

Στο θέμα των επενδύσεων είναι αναγκαίο να μην διαφεύγει της προσοχής ένας μεγάλος «μύθος».

 

Οι επενδύσεις που θέλουμε, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ:

 

 • Τα, (κατά τα άλλα ευπρόσδεκτα), πολυεθνικά εμπορικά δίκτυα που απασχολούν λιγότερο προσωπικό από ότι απασχολούσαν τοπικές επιχειρήσεις που έκλεισαν.

 

Οι επενδύσεις που θέλουμε, ΕΙΝΑΙ:

 

 • Παραγωγικές μονάδες που θα θελήσουν να εγκατασταθούν στην Πάτρα, εφόσον όμως δημιουργήσουμε εμείς το ιδανικό περιβάλλον (χωροταξικό, λειτουργικό, εξυπηρέτησης) για να λειτουργήσουν.

 

Κυρίως όμως, εμείς ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ:

 

 • Στην ΣΤΗΡΙΞΗ της Μικρομεσαίας Επιχείρησης που μέσα από κατάλληλη υποστήριξη ΜΠΟΡΕΙ να αντέξει στον γενικό ανταγωνισμό.

 

Share the Post